CTP: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Thương Phú

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:
+ Tên công ty: CTCP Thương Phú
+ Tên tiếng Anh: Thuong Phu Joint Stock Company
+  Địa chỉ trụ sở chính: Km19, Thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
+ Điện thoại: (053) 3782789                           Fax: (053) 3782789
+ Website: www.thuongphu.com.vn
+ Vốn điều lệ đăng ký: 100.000.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ thực góp: 100.000.000.000 đồng
+ Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, hải sản và buôn bán các sản phẩm nông nghiệp.
+ Tên chứng khoán ĐKNY: Cổ phiếu CTCP Thương Phú
+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phổ thông
+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu

HNX.

Thông báo về việc chấp thuận Công ty Đại chúng

Công ty Cổ phần Thương Phú xin trân trọng thông báo: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước đã có công văn số: 1389/UBCK-QLPH ngày 24 tháng 03 năm 2016 V/v hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

Kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2016 Công ty Cổ phần Thương Phú trở  thành Công ty đại chúng và hoạt động theo Luật chứng khoán hiện hành. Công ty cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm các nghĩa vụ sau :

1.      Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Điều 101 của Luật chứng khoán và thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2.      Tuân thủ các nguyên tắc quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

3.      Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán.

4.      Các nghĩa vụ khác theo quy định.

Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.

Công bố thông tin Công ty đại chúng

Côngty Cổ phần Thương Phú xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 1389/UBCK-QLPH ngày 24 tháng 03 năm 2016 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty. 

Công ty Cổ phần Thương Phú công bố thông tin về việc trở thành Công ty đại chúng như sau:

1. Tên doanh nghiệp bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG PHÚ

Tên doanh nghiệp bằng Tiếng Anh : THUONGPHU JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt : THUONG PHU.,JSC

2.Trụ sở chính : Km19 Thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại : 0533.782 789  website : http://thuongphu.com.vn

3.Mã số doanh nghiệp : 3200474316

4.Nơi đăng ký doanh nghiệp : Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Ngày đăng ký : Đăng ký lần đầu ngày 25/10/2010, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày15/01/2016.

5.Ngành nghề kinh doanh :

*       Trồng cây cà phê;

*       Trồng cây cao su;

*       Trồng cây lâu năm khác;

*       Bán buôn thực phẩm;

*       Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;

*       Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ;

*       Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ;

*       Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;

*       Hoạt động cho thuê tài chính (cho thuê kho hàng, nhà xưởng);

*       Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ;

*       Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào vào đâu (Bán buôn, bán lẻ phân bón);

*       Bán buôn đồ uống;

*       Đại lý (Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, đại lý ký gửi phân bón)

*       Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp;

*       Buôn bán chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Bán buôn nguyên vật liệu phục vụ ngành công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, gia cầm);

*       Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;

*       Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Bán buôn, bán lẻ hàng mỹ phẩm);

*       Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);

*       Sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, hải sản;

*        Bán buôn máy móc,thiết bị, phụ tùng máy;

*       Bán buôn đồ dùng gia đình;

*       Trồng trọt;

*       Lập dự án đầu tư nông nghiệp, trồng trọt, chế biến nông lâm sản.

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

1.     Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG PHÚ 2.     Địa chỉ trụ sở chính:Km 19, Thôn Cợp, xã Hướng Phùng,huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. 3.     Điện thoại: 0533.782 789   Fax: 0533.782 789 4.     Website: http://thuongphu.com.vn/ 5.     Giấy chứng nhận ĐKKD: 3200474316 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnhQuảng Trị cấp lần đầu ngày 25/10/2010, đăng ký thay … Đọc tiếp THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Điều lệ Công ty Cổ Phần Thương Phú

–         Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

–         Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính;

–         Căn cứ các văn bản pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.

Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 19 tháng 01 năm 2016.