CHUỖI COFFEE SHOP CỦA THƯƠNG PHÚ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

Thực hiện theo kế hoạch được đề ra tại Đại hội cổ đông 2018, chuỗi Coffee Shop – “Eco Coffee” của Thương Phú với sự đầu tư lớn và chuẩn bị kỹ lưỡng đã phát triển mạnh mẽ ngoài mong đợi. Sau ba tháng đầu tư,lợi nhuận của chuỗi Coffee đang tăng đột biến. Đó một … Đọc tiếp CHUỖI COFFEE SHOP CỦA THƯƠNG PHÚ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ