CTP: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Thương Phú

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:
+ Tên công ty: CTCP Thương Phú
+ Tên tiếng Anh: Thuong Phu Joint Stock Company
+  Địa chỉ trụ sở chính: Km19, Thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
+ Điện thoại: (053) 3782789                           Fax: (053) 3782789
+ Website: www.thuongphu.com.vn
+ Vốn điều lệ đăng ký: 100.000.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ thực góp: 100.000.000.000 đồng
+ Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, hải sản và buôn bán các sản phẩm nông nghiệp.
+ Tên chứng khoán ĐKNY: Cổ phiếu CTCP Thương Phú
+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phổ thông
+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 10.000.000 cổ phiếu

HNX.

Bài viết liên quan: