Giá cà phê xuống thấp – ảnh hưởng trực tiếp đến những dn xuất khẩu cà phê

1. Biểu đồ phân tích:

Cà phê Arabica5/2018 khung thời gian H1 (giá hiện tại: 117.20)

2. Nhận định

Đường giá đang duy trì đà giảm và có thể cần 2-3 phiên giao dịch để hoàn thành pha giảm này. Sau đó dự kiến thị trường bắt đầu giai đoạn điều chỉnh tăng giá trung hạn. 

Hỗ trợ mới lúc này nằm ở vùng 116.50 và xa hơn là các mức cản 115.50 – 114.50. 

* Biên độ dự kiến trong phiên: 118.00 — 115.50. Đầu phiên đường giá có thể phục hồi nhưng chịu sức ép từ cản 118.00 sau đó có pha giảm hướng xuống vùng 115.50 trước khi phục hồi nhẹ về cuối phiên. 

* Kịch bản phụ: 

– Nếu tăng qua 118.00 thì tăng tiếp đến 119.00 rồi suy yếu trở lại. 

– Nếu giảm dưới 115.50 thì duy trì đà giảm xuống vùng 115.00 rồi phục hồi. 

* Các mức cản kỹ thuật quan trọng: 

– Kháng cự: 118.00 — 119.00 — 120.50. 

– Hỗ trợ: 116.50 — 115.50 — 114.50. 

Bài viết liên quan:

Viết một bình luận