ICO: Chỉ số giá cà phê ICO trong tháng 4 giảm nhẹ

Chỉ số giá tổng hợp ICO trong tháng 4 trung bình đạt 108,91 UScent/pound, thấp hơn 0,1% so với tháng 3. Sau khi đạt mức cao 113,86 UScent/pound vào ngày 15/4, chỉ số giá hàng ngày đã giảm trong hai tuần tiếp theo và đạt mức thấp 103,63 UScent/pound vào ngày 27/4. 

Sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng đang dấy lên lo ngại trước sự không ổn định về nhu cầu trong tương lai trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát.

Chỉ số giá của nhóm cà phê arabica có xu hướng tăng trong tháng 4 với chỉ số giá tại Colombia tăng 1,8% lên 161,92 UScent/pound và tại các quốc gia khác tăng 4,2% lên 154,52 UScent/pound. 

Do đó, sự chênh lệch giá giữa Colombia và các quốc gia khác đã thu hẹp, giảm 30,6% xuống còn 7,4 UScent/pound. 

Ngược lại, chỉ số giá tại Brazil giảm 1,5% xuống 111,22 UScent/pound, dẫn đến chênh lệch 50,7 UScent/pound so với Colombia và 43,3 UScent/pound so với các nước khác. 

Giá cà phê robusta cũng giảm trong tháng 4, trung bình đạt 63,97 UScent/pound, thấp hơn 5,2% so với tháng trước và đánh dấu mức trung bình hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 6/2006.

Thị trường cà phê arabica giao sau trên Sàn New York giảm 0,5% xuống mức trung bình 115,55 UScent/pound trong tháng 4, trong khi thị trường cà phê robusta trên Sàn London giảm 5,2% xuống còn 54,4 UScent/pound. 

Do đó, mức chênh lệch giữa cà phê arabica và robusta tăng lên 61,15 UScent/lb, cao hơn 4,2% so với tháng 3. 

Dự trữ cà phê arabica ghi nhận tháng thứ ba giảm liên tiếp, giảm 7,9% so với tháng trước xuống 2,11 triệu bao.

Độ biến động của chỉ số giá tổng hợp ICO tăng 1 điểm phần trăm lên 10,6% trong tháng qua, đánh dấu tháng thứ hai tăng liên tiếp. 

Đối với nhóm cà phê arabica, chỉ số giá tại Brazil tăng 1,1 điểm phần trăm lên 14,2%, tại  Colombia tăng 0,6 điểm phần trăm lên 11,1% và tại các quốc gia khác tăng 1,4 điểm phần trăm lên 12,9%. 

Biến động chỉ số giá nhóm cà phê robusta là 4,8%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước.

Bài viết liên quan: