THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

1.     Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG PHÚ

2.     Địa chỉ trụ sở chính:Km 19, Thôn Cợp, xã Hướng Phùng,huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

3.     Điện thoại: 0533.782 789   Fax: 0533.782 789

4.     Website: http://thuongphu.com.vn/

5.     Giấy chứng nhận ĐKKD: 3200474316 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnhQuảng Trị cấp lần đầu ngày 25/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày15/01/2016.

6.     Vốn điều lệ:100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

7.     Số tài khoản ngân hàng: 102010001630512

8.    Nơi mở tài khoản ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hướng Hoá, Quảng Trị.

9.     Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG PHÚ

10. Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

11. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Nội dung chốt danh sách cổ đông lưu ký chứng khoán:

1.     Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày31/03/2016.

2.     Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu, vui lòng mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương Phú trước 16h00 ngày 01/04/2016.

3.     Sau thời điểm trên, Công ty sẽ ngừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương Phú. Cổ phiếu của Công ty Cổ phầnThương Phú sẽ được tiếp tục chuyển nhượng sau khi Công ty chính thức niêm yết tại HNX.Công ty Cổ phần Thương Phú không chịu trách nhiệm về các giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty diễn ra sau 16h00 ngày 01/04/2016.

4.     Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty Cổ phần Thương Phú sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết để cổ phiếu của Công ty được lưu ký, niêm yết và giao dịch tập trung tại HNX theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5.     Trong thời gian này, Quý cổ đông có nhu cầu điều chỉnh thôngtin trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và làm thủ tục lưu ký để giao dịch khi cổ phiếu niêm yết, xin vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Thương Phú (Điện thoại: 0533.782789)

Thông báo này được công bố trên Website Công ty, báo chí và thay thế cho việc gửi tài liệu bằng văn bản đến từng cổ đông Công ty.

Trân trọng thông báo!

 Quảng Trị, ngày 31 tháng 03 năm 2016
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu) 
VÕ QUANG THÀNH

Bài viết liên quan: